Biorezonančná metóda Bicom sa používa v medicíne už viac ako 30 rokov. Organizmus človeka vysiela informácie vo forme elektromagnetických frekvenčných vzoriek. Frekvenčné vzorky je možné prostredníctvom citlivých senzorov zachytiť z rôznych zdrojov (pokožka, sliny, telesné tekutiny a pod.), previesť ich do terapeutického prístroja a následne po odstránení nepriaznivých častí tieto frekvenčné vzorky vrátiť späť do pacientovho tela. Rovnako je možné odobrať frekvenčné vzorky aj iných škodlivých látok (nikotín, alkohol a pod.) a pomocou upravených frekvenčných vzoriek podporiť v organizme procesy čistenia a zbavovania sa týchto látok. Organizmus sa týmto dostáva spod návyku od daných látok. Princíp liečby magnetickou biorezonanciou je znázornený na nasledujúcom obrázku.

biorezonancia.jpgBiorezonančná metóda pomocou moderného prístroja Bicom je bezbolestná a bez vedľajších účinkov. Ak človek napríklad fajčí a náhle prestane, jeho telo začne vysielať signál že sa ocitlo v stave tzv. nikotínového hladu. Inak povedané, dostaví sa u neho enormná chuť na nikotínový dym a tým pádom chuť na samotné fajčenie.
Úlohou prístroja BICOM je tento signál odstrániť. Prístroj pomocou biorezonancie (nízkofrekvenčnej magnetickej rezonancie) odsníma chorobne zmenené frekvenčné vzorky tela, porovná ich so zdravými, prevedie v nich elimináciu disharmonickej zložky a takto upravené ich vráti späť do tela. Tým prakticky odstráni akúkoľvek chuť na cigaretu alebo fyzickú závislosť od nej. Odstráni tým aj abstinenčné príznaky.