Kyslík je nevyhnutý k existencii  ľudského života. Bez kyslíka nemôže vykonávať svoju funkciu žiadna bunka ľudského tela. Nedostatok kyslíka a tým aj energie je príčinou mnohých chorobných stavov

Vdychovanie koncentrovaného kyslíka pomocou kyslíkových okuliarov   zlepší činnosť všetkých buniek ľudského  organizmu. Je vhodné využívať  túto jednoduchú liečebnú metódu, ako preventívne tak aj liečebne. Vhodná dĺžka  liečby  je  30-60 min,  1 x týždenne,  3 až 5 sedení  celkovo. Zmena  liečby podľa aktuálneho stavu pacienta. Liečba je vhodná pri ochoreniach:

• srdcovo - cievnych
• ochoreniach dýchacích ciest
• chronických infekciách a poruchách imunity
• komplikáciách cukrovky
• pri chronickej únave a vyčerpanosti
• urýchľuje hojenie všetkých chorobných stavov, vrátane poúrazových a pooperačných

Preventívne kyslíková liečba zlepšuje  kondíciu  psychickú aj fyzickú , pôsobí proti stresu,  únave, spomaľuje  stárnutie  všetkých buniek v ľudskom tele ,zlepšuje imunitu, znižuje riziko cievnych ochorení, zlepšuje činnosť mozgu a zmyslových orgánov, zlepšuje pamäť a látkovú výmenu.