Antinikotínová liečba

Bez nahratia čipu - 35 EUR
S nahraním čipu - 40 EUR

Opakovanie terapie v prípade neúspechu do 3 týždňov je za zvýhodnenú cenu 10 EUR

Návratnosť terapie - modelový príklad
• Počet vyfajčených cigariet denne....................20 KS
• Cena cigariet za deň..........................................3 EUR
• Cena základnej terapie.....................................35 EUR
Návratnosť : cca 12 dní