Alergia je chronický zápal v ľudskom tele spôsobený mnohými príčinami a s prejavmi takmer na každom orgáne ľudského tela. Preto je diagnostika a liečba tak zložitá a náročná.Na alergiu trpí takmer každý človek. Je to daň za denné blahobytné využívanie techniky a chémie.

Alergické prejavy a zmeny sú v prvom rade na orgánoch priamo komunikujúcich s prostredím a škodlivinami. V tráviacom trakte dochádza k najzávažnejším zmenám, ktoré sú základom pre všetky prejavy alergie. Potom je to znečistené ovzdušie, čo postihuje najmä dýchací systém. Nasleduje koža, nervový systém a ostatné orgány ľudského tela.

Výrazným posunom v liečbe alergií je liečba pomocou biomagnetickej rezonancie, teda liečba pomocou najmodernejšieho prístroja bez použitia injekcií a liekov. Samotná liečba je pre pacienta nenáročná s veľmi rýchlym nástupom účinku .Peľová alergia ustúpi do 24 hodín v 90% už po prvom sedení.U závažnejších alergických ochorení je potrebné viac sedení v týždenných intervaloch.

Pacient počas liečby ,ktorá trvá približne 45 minút sedí pri prístroji s rukami položenými na kovových platničkách.Ide o kontakt s prístrojom, kde je vložený alergen/peľ,potravina a pod/. Následne touto metodou môžeme odstrániť aj sprievodné chorobné stavy.